Hva er rentesatser, og hvordan fungerer de?

Hva er rente?

6Renter er noe de fleste av oss må forholde oss til, og det er ikke alltid like greit å forstå hvordan dette fungerer. Les videre for en enkel forklaring på noen begreper innenfor rente. Rente kan enkelt forklares som en godtgjørelse for kapital satt til disposisjon. Når du sparer penger, får du altså en godtgjørelse for at du gir banken disposisjonsrett til pengene dine (låner dine penger til banken), og denne godtgjørelsen gis i form av renter. For de fleste av oss forholder vi oss ofte mer til renter når det er den andre veien, altså at vi låner penger av banken og får disposisjonsrett over en viss mengde kapital fra banken. Da betaler vi renter som vederlag for denne retten som vi får fra en bank (eller en annen økonomisk institusjon som låner ut penger). Hvor mye vi mottar eller betaler i rente avhenger av de aktuelle rentesatsene.

Hva er rentesatser, og hvordan fungerer de?

Hvor mye du betaler (eller mottar) i rente oppgis i prosent og kalles rentesats. Rentesatsen oppgis i hva du betaler hvert år (pro anno). Dersom du låner 100 kr og rentesatsen er på 5 %, vil du etter et år være skyldig 105 kr (men dette er da uten at det er beregnet gebyrer). Bankene gir aldri lavere rentesatser på lån enn den såkalte styringsrenten. Hvilken rente en utlånsinstitusjon tilbyr deg som kunde, avhenger ofte av en rekke faktorer. Et lån uten sikkerhet vil for eksempel ofte føre til en høyere rentesats.

Hva betyr effektiv og nominell rente på et lån?

5

I eksempelet ovenfor er den nominelle renten på 5 %. Dette er altså den årlige renten på et lån, før man har lagt til alle gebyrer. Dette er den renten bankene vil reklamere med når de ønsker at du skal låne penger hos dem. Den effektive renten er det du faktisk må betale, det vil si når man i tillegg til den nominelle renten har lagt til vanlige omkostninger som termingebyrer og etableringsgebyr. Det er altså den effektive renten som er av størst betydning for deg.

Et eksempel på rentesatser

Listen nedenfor viser rentesatser i Lånekassen for 2015, slik at du får et inntrykk av hva rentesatser betyr. Denne listen viser den flytende renten i Lånekassen. Dersom man har et lån med flytende rente, varierer renten som vist i dette eksempelet.

  • 1.11-31.12.2015 2,227 %
  • 1.9-31.10.2015 2,325 %
  • 1.7-31.8.2015 2,227 %
  • 1.5-30.6.2015 2,325 %
  • 1.3-30.4.2015 2,521 %
  • 1.1-28.2.2015 2,521 %